Smarta företagslån online Snabbt, enkelt och tryggt!

Företagslån och dåliga kreditlån till företag

Vissa studier visar att upp till 70% av alla småföretag anser att finansiering är ett problem för att växa och expandera. Det är här som företagslån (och andra finansieringsformer) spelar en viktig roll. With a loan, companies can invest in machines, enter new markets or develop new products, for example. Syftet med företagslån är således vanligtvis att skapa förutsättningar för större framtida inkomster.

Men ett bra och smart företagslån kan också innebära en möjlighet att fortsätta sin dagliga verksamhet. Det kan ge ekonomiska förutsättningar i de fall då lönsamheten är dålig eller likviditeten är låg. Vilket företagslån som bäst passar dina behov. Det är inte ens säkert att lån är den bästa finansieringsformen.

Fördelar med ett företagslån

Tänk på detta innan du skriver ett företagslån

Viktigt för att inte hamna i skuldfällan eller gå i konkurs. Det faktum att du som företagare vill hitta ett företagslån som är så bra som möjligt för ekonomin är självklart. Således är kostnaden för lånet något som borde jämföras. Men det finns också fler poäng som skiljer mellan företagslån och som kan vara avgörande för val av lån. Vill du veta mer? Klicka här!

Personlig borgen och skyldigheter

Är du beredd att gå personligen för företagslånet? Det är en fråga du borde ha övervägt innan du jämför dina lån. Vid denna tidpunkt är långivare olika och det är mycket viktigt att du förstår helt vad personlig sponsring betyder.

Titta på lånekostnaden

Ett privatlån (privatlån) måste alltid presenteras med ränta och effektiv ränta. Det är därför lätt att ställa in dessa mot varandra baserat på hur mycket de kostar. Företagslån styrs emellertid inte av samma lagar och kan därför struktureras på flera olika sätt.

Det finns till exempel företagslån som inte har något intresse alls. Å andra sidan betalas en viss summa pengar för lånet varje månad. Om lånen presenteras med ränta eller avgifter, är det sällsynt att den effektiva räntan presenteras. Således kan det vara svårt att tydligt se vilket lån som är billigast.

En rekommendation är att ansöka om företagslån från flera långivare, banker och institutioner. Ansök om samma belopp och vid samma avskrivningsperiod. Det blir då lätt att jämföra den totala kostnaden för lånet för att hitta det billigaste alternativet. Men akta dig för ansökningar som kan vara bindande. Det vill säga att du måste ta lånet om din ansökan blir godkänd.

Privata lån kan vara ett alternativ för ett enskilt firma

Om du driver en enskild firma så kan faktiskt ett privat lån vara ett bättre alternativ. Detta beror på att det inte finns någon juridisk skillnad mellan dig som individ och ditt enskilda företag. Därför har du alltid fullt betalningsansvar. Du kanske t o m kan ta lån på hus, fordon, båt eller andra tillgångar?

Om du just har börjat företaget eller har dålig ekonomisk historia är risken hög att du kommer att erbjudas en hög ränta på ditt företagslån. Detta beror på att långivare fokuserar på företaget. Men personligen kan du ha en mycket bra ekonomisk historia och därigenom få betydligt bättre villkor för ett privat lån.

Risken du tar med ett privat lån är sålunda lika med den risk du uppstår om du skriver ett företagslån. Det förutsätter att du har ett enskilt företag.

Vilken lånleverantör passar mina behov?

Hur ska jag jämföra olika långivare och tjänster?

There is also a big difference between the different corporate loans, as the requirements vary greatly between different companies in terms of amount, amortization period and other loan terms. Utöver kostnaden för lånet skiljer sig bland annat på följande punkter:

1. Krav på personlig garanti / borgen

Det finns tre nivåer angående kraven på personlig kredit för företagslån.

Den första nivån är att personlig sponsring alltid krävs. Det innebär att du som företagssignal kommer att vara personlig sponsring för ditt företagslån. Om företaget inte återbetalar lånet kan långivaren omvända fordran mot dig som individ, vilket innebär att du är fullt ansvarig för återbetalning.

Hur ska jag jämföra  olika långivare och tjänster?

Den andra nivån är att personlig sponsring är ett frivilligt val. Detta är inte ett krav från långivaren, men att välja detta ökar risken för att lånet beviljas.

Den tredje nivån är att personlig sponsring aldrig krävs. I det här fallet kan endast skulden hävdas från bolaget (förutsatt att det inte är ett enskilt företag, eftersom du alltid är skuldskyldig i denna form av verksamhet).

Fördelen med att ta garantin är att säkerheten ökar för lånet. Detta gör det möjligt för långivaren att låna lånet och i vissa fall ge större lån. Nackdelen är att du som privatperson kan återbetalas fullt ut för hela lånebeloppet.

2. Lånebelopp och avskrivningsperiod

Om ett företagslån tecknas med en storbank finns det ingen tydlig övre gräns för lånebeloppet. Å andra sidan krävs både större säkerhets- och finansdokumentation för att dessa lån ska kunna tecknas.

Med långivarna som är specialiserade på småföretagslån är en gemensam miniminivå 10-30.000 kr och den högsta nivån på flera hundra tusen upp till en miljon. Det är således en relativt stor skillnad när det gäller hur många lån som kan lånas.

Avskrivningsperioden varierar också kraftigt. Några spelare har en fast avskrivningsperiod. Det innebär att du inte kan välja avskrivningsperioden men måste avskrivas under den tidsperiod som alla långivarnas lån har. Å andra sidan är det vanligare med en valbar avskrivningsperiod från några månader upp till 12.24 eller 36 månader.

3. Kreditbedömning

När en låneansökan är inlämnad gör långivaren en kreditkontroll som avgör om lånet ska erbjudas eller inte. Denna kreditgranskning kan se väldigt annorlunda ut. När ett företagslån ska tecknas till en större bank kan det vara nödvändigt att visa tidigare finansiella rapporter, affärsplan etc. Detta för att banken ska kunna göra en kreditkontroll baserad på bland annat detta material.

Andra långivare tittar istället på aktuell försäljning för att bestämma sannolikheten för att lånet kan återbetalas enligt avtal. Ett extra alternativ är att endast en kreditinformation görs för att avgöra huruvida företaget har betalningsanmärkningar.

4. En bindande ansökan

Det finns långivare som tillämpar "bindande ansökan". Om du skickar in en ansökan till en av dessa långivare och kommer att få lånet betalas pengarna omedelbart.

Den vanligaste är dock att en låneansökan endast är en begäran om att företaget kan få ett lån från den särskilda långivaren. Ett låneförslag presenteras då låntagaren kan besluta innan avtalet kan undertecknas och lånet betalas ut.

5. Individuell kostnad eller samma kostnad för alla

Ett fåtal långivare erbjuder företagslån till samma kostnad för alla låntagare. På deras webbplatser visar det hur mycket lånet kommer att kosta beroende på lånebeloppet och avskrivningsperioden.

Å andra sidan är det vanligast för långivare att ha individuella räntor / skattesatser. Därför måste du skicka in en ansökan för att få reda på vilken nivå av intresse / avgift som erbjuds.

6. Månadsbetalning eller annan tidsperiod

Det vanligaste är att ett företagslån ska återbetalas en gång i månaden. Detta liknar många andra låneformer.

Det finns också långivare som via autogiro drar ut en summa varje dag från företagets transaktionskonto. Som ett resultat sker en mindre betalning varje dag istället för en större en gång i månaden.

Moderna företagslån

Under lång tid var det uppenbart att gå till sin bank när ett lån var nödvändigt för företaget. Med låneansökan bifogades ett antal ekonomiska dokument och det tog flera dagar att svara om lånet beviljades eller ej. Denna låneprocess är fortfarande tillgänglig och inte minst vanligt i mycket stora mängder.

Moderna företagslån

Nyligen har dock ett antal spelare börjat erbjuda enklare och smidigare företagslån. Vissa finansiella dokument behöver inte visas när kreditprövning sker på annat sätt. Svar på lånansökan och betalning av pengarna görs snabbt och lånebeloppen är relativt små (upp till en miljon). Framför allt lån till småföretagare som sällan har svårt att få lån från stora banker.

Ett annat alternativ är företag som erbjuder P2B-lån (peer-to-business). I dessa fall hanterar företaget en plattform som låter låntagare och långivare träffa (helt anonymt). Via plattformen kan individer och företag låna pengar till företag.

För de som prenumererar på lånet får de vanligtvis inte mycket mellan att signera ett vanligt företagslån eller ett P2B-lån. Upplåningsprocessen kan däremot skilja sig något mellan de olika företagen i denna bransch.

Så här tar du ett småföretagslån

  1. Plan
  2. När du skriver ett företagslån är det mycket viktigt att du har en tydlig plan om hur pengarna ska användas. Du bör också ha en plan för hur du återbetalar lånet. Om en investering görs kan ett långfristigt lån öka intäkterna och därigenom lånet kan finansieras från dessa intäkter. Om det å andra sidan är en renovering eller liknande, måste du räkna med genomsnittlig inkomst och se om företaget kan hantera lånekostnaderna.

  3. Jämför
  4. Ta för vana alltid jämföra flera olika långivare. Det finns en väldigt stor skillnad mellan dessa nuvarande räntor, avskrivningsperiod, lånebelopp mm.

  5. Amortering och avskrivning
  6. Avskrivningar kan göras via faktura, bilavgift eller e-faktura. Typ av betalning som erbjuds varierar och i vissa fall krävs en autogiro. Vanligtvis är det möjligt att återbetala lånet snabbare utan att medföra några kostnader. Så leta efter långivare som inte har avgifter för tidigare återbetalning. Om du vet med dig att du kan betala tillbaka lånet i förtid kan det bli en billig historia för dig och ditt företag.

Vanliga frågor - Vanliga frågor och svar

Måste jag ha en personlig garanti / borgen för ett företagslån?

Det finns företagslån där personliga borgen alltid krävs, det är nödvändigt med delbetalning och ingen borgen krävs. Det tillämpliga avtalet beror delvis på det belopp som lånas.

Men om du har ett privat företag och skriver ett företagslån betyder det att du alltid går för personligt skydd. Detta beror på att det inte finns någon juridisk skillnad mellan dig som individ och ditt företag om du kör detta företagsformulär.

Vilka företag kan ansöka om företagslån?

Den typ av verksamhet som godkänts varierar mellan långivare. Det kan också finnas olika krav på hur länge företaget ska vara aktivt eller hur stora försäljningsföretag ska ha. Det vanligaste är att företagslån kan prenumereras oavsett företagsform. Istället finns det andra faktorer som begränsar vem som får sitt lån. Till exempel kan företag eller företagare nekas lån med betalningsnoteringar.

Måste jag redovisa bokslut etc. för att få företagslån?

Vilka dokument som måste visas varierar mellan långivarna. Men med ett antal långivare är det inte nödvändigt att visa bokslut, affärsplan etc. De lånar långivare som lånar ut mindre belopp (upp till en miljon) och har en snabbare och enklare låneprocess än många banker.

Läs mer om vad du ska tänka på på finansdepartementet .

När ska jag inte ta ett företagslån?

Liknande alla låneformer får inte bolagslån tecknas om inte en klar plan finns tillgänglig för återbetalning av lånet. Företagslån kan vara en räddning på kortare perioder med sämre lönsamhet, men det viktigaste är att undersöka hur lönsamheten kan förbättras över tid så att samma situation inte uppstår igen.

Du behöver inte registrera dig för företagslån om du inte är beredd att komma in i vad de kostar. Det finns en mycket stor skillnad mellan lånen, där vissa har kostnader som motsvarar 50% av lånebeloppet.

Ansök om ett företagslån idag

Vi vill välkomna dig till vår smidiga process där det är snabbt, enkelt och säkert att ta ett företagslån. Ansök nu!